Boderne Grundejerforening

Tilbagekaldelse af lokalplanforslag


Regnskaber


Regnskab 2018

Deklarationer


Deklaration A og B

Referater fra generalforsamling


Referat 2018

LokalplanlægningReferat fra møde i Boderne 19042019


Lokalplanlægning i Boderne

Lokalplan indsigelser


Bestyrelsens indsigelser på lokalplanudspil

Om administration af Boderne Sommerhusaftaleområde


Om administration af Boderne Sommerhus-aftaleområde

Vedtægter 2019


Opdaterede og underskrevne vedtægter vedtaget på GF 2019

Indlæg vedr cykelsti og lokalplan


Philip Markers indlæg

Regnskab og budget 18/91 og 19/20


Det godkendte regnskab

Formandens beretning 2019


Den godkendte formandsberetning

Referat fra generalforsamling 2019


Referat underskrevet af dirigenten Gitte Nielsen

Formandsberetning 2020


Referat fra generalforsamling 2021


Referat generalforsamling 2021