Boderne Grundejerforening

Kontingent

Enhver grund indenfor deklarationsområdet er iht deklarationen forpligtet til medlemskab af Boderne Grundejerforening. Grundejere med mere end én  grund skal således betale det fulde kontingent for samtlige grunde som ejes.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves inden 1. november i regnskabsåret som løber fra 1. juni til 31. maj. Se referater i Arkiv for oplysning om kontingentets størrelse. Kontonr. er Reg.nr. 0650 Nr: 6460095008


(C) 2019 Boderne Grundejerforening | Forside foto (C) 2019 BornholmTours


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk