Boderne Grundejerforening

Nyt fra bestyrelsen


Nyhedsbrev oktober 2018


Nyhedsbrev marts 2019


Nyhedsbrev april 2019


Nyhedsbrev Maj 2019

Generalforsamling 2019 dokumenter


Regnskabet til godkendelse på gen.fors.


Dagsorden til gen.fors. 28/7


Best. forslag til ændringer


De eksisterende vedtægter

(C) 2019 Boderne Grundejerforening | Forside foto (C) 2019 BornholmTours


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk