Boderne Grundejerforening

Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev august 19Nyhedsbrev oktober 2018


Nyhedsbrev marts 2019


Nyhedsbrev april 2019


Nyhedsbrev Maj 2019

Generalforsamling 2019 dokumenter


Regnskabet til godkendelse på gen.fors.


Dagsorden til gen.fors. 28/7


Best. forslag til ændringer


De eksisterende vedtægter

(C) 2019 Boderne Grundejerforening | Forside foto (C) 2019 BornholmTours


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk