Boderne Grundejerforening


Kontingent for 2022 og arbejdsdag/hygge 15.10.2022

12.09.2022

Kære medlemmer,

Der er blevet tomt i Boderne efter en - vejrmæssigt - flot september.

Men nu har I chancen for at mødes igen, for vi holder den traditionelle

arbejdsdag lørdag d. 15 oktober kl. 10.

Mødested er  P-plads oven for dalen. Hovedindsatsen vil være hybenroser så medbring gerne solide arbejdshandsker, greb, næb, kratrydder m.v. Traditionen tro er der øl og pølser bagefter  hos Niels Jacob i Pilely i dalen (34). 

Tilmelding meget gerne til: nielsjacob@dadlnet.dk

Desuden: husk gerne kontingentet 500 kr indbetalt på reg: 0650 kt: 6460095008.

Husk endelig at angive navn og husnummer ved indbetalingen.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Poul Ellehøj

 

Nyhedsbrev august 19Nyhedsbrev oktober 2018


Nyhedsbrev marts 2019


Nyhedsbrev april 2019


Nyhedsbrev Maj 2019


Dagsorden til gen.fors. 28/7


Best. forslag til ændringer


De eksisterende vedtægter